Ung i skrot

Vi tilbyder den unge en alsidig uddannelse som hører ind under § 66 og § 107.
Forløbet kan også tilbydes som et STU - forløb.
Den unge gennemgår en grundlæggende introduktion som har det mål at hjælpe dem ud i egen forsørgelse på sigt. Uddannelsen giver flere muligheder og er derfor meget velegnet til unge som er ”praktikere”.
Uddannelsen er baseret metodemæssigt på learning by doing, guidning og føl i sidemandsoplæring.
Der udstedes løbende diplomer i henhold til evne/færdigheder og viden.
Arbejdspladsvurdering foregår løbende sammen med den unge, og der udstedes diplomer efterhånden som den unge opnår færdigheder og viden.
Alle praktikanter får en mappe hvor den relevante dokumentation samles.

Uddannelsen baseres på både praktisk og teoretisk arbejde.

Målet med uddannelsen:
At give de unge mulighed for et fremtidigt arbejde indenfor skrotbranchen.
At give de unge færdigheder og kompetencer i at føre maskiner.
At lære de unge at være produktive i deres arbejde.
At lære de unge hvordan ”alt” kan genanvendes.
At lære de unge at handle skrot på verdensmarked.

Følgende kørekort til maskiner kan den unge gennemføre:
-Brug af maskiner, såsom
-Frontlæsser
-Gummiged
-Gravemaskine
-Dæk aftager
-Klippe maskine
Der vil være mulighed for at tage stort kørekort.

Følgende certifikater kan den unge tage:
Certifikat i varmt arbejde,
Hvilket betyder, at den unge lærer, at bruge skærebrænder, vinkelsliber og lære at svejse.
Certifikat af skrotning af biler.
Truckcertifikat.

Følgende diplomer kan den unge tage:
Intern transport og færdsel.
Håndtering af løft, skub og træk.
Gode arbejdsstillinger og lære at undgå ensidigt gentagende arbejde.
Viden om kemi /værnemidler.
Materiale kendskab / metallæring.
Pris for forløbet/uddannelsen. 20.500,00 kr. pr måned. inkl. teoretisk undervisning.

Fonden Bostedet Broen


Skab udvikling - Giv din borger den bedste start.

Vi sætter fokus på Trivsel - Ressourcer og at komme sikkert i mål!