Udsatte borgere

Kommuner kan, så længe borgeren ikke overskrider aldersgrænsen, visitere udsatte borgere med særlige behov til bostedet (dog ikke misbrug eller alkoholiserede borgere).

Her kan der være tale om forhold med fokus på individuel behandlingsforløb, hvor der anvendes de metoder som bostedet tilbyder i coaching og/eller terapi.

Formålet med dette forløb, er at tage de første skridt igen, eller måske for første gang, at blive en aktiv samfundsborger, der har et mål om, at komme ud i egen forsørgelse. Et sådan ophold kan have det ene formål, at give borgeren mulighed for at komme på fode. Læs evt. mere under ekstra støtte.

Fonden Bostedet Broen


Skab udvikling - Giv din borger den bedste start.

Vi sætter fokus på Trivsel - Ressourcer og at komme sikkert i mål!