Målgruppe

Botilbud §107
Bostedet Broens aktiviteter omfatter ydelser i form af et botilbud med socialpædagogisk støtte til borgere over 18 år og evt. dennes familie.

Borgerne kan lide af forskellige diagnoser som ADHD, ADD, skizofreni, lavt selvværd, Identitesproblematikker, dependent adfærd, masochistisk adfærd, lettere paranoia, autisme. Bostedet har speciale i angst, risiko for social isolation, identitets/selvværdssproblematikker. Også generelle udfordring med at finde fodfæste i samfundet kan indgå i botilbuddet.

I botilbuddet arbejdes der både med adfærdstræning, bostøtte, socialisering, coaching og terapeutiske redskaber.

Efterværn §76

Bostedet tilbyder efterværn for udsatte borgere efter Servicelovens §76

Læs mere udførligt om vores tilbud for denne gruppe på www.efterværn.dk

Fonden Bostedet Broen


Skab udvikling - Giv din borger den bedste start.

Vi sætter fokus på Trivsel - Ressourcer og at komme sikkert i mål!