Målgruppe

Botilbud § 107
Bostedet Broens aktiviteter omfatter ydelser i form af et botilbud med socialpædagogisk støtte til borgere over 18 år og evt. dennes familie.

Borgerne kan lide af forskellige diagnoser som ADHD, ADD, skizofreni, lavt selvværd, Identitesproblematikker, dependent adfærd, masochistisk adfærd, lettere paranoia, autisme. Bostedet har speciale i angst, risiko for social isolation, identitets/selvværdssproblematikker. Også generelle udfordring med at finde fodfæste i samfundet kan indgå i botilbuddet.

Botilbud § 66 Stk.1 nr. 5
Tilbuddet til unge fra 15 år retter sig hoved saligt mod normaltbegavede og lettere retarderede unge, som kan lide af forskellige følelsesmæssige, psykiske og adfærdsprægede vanskeligheder, der ses i relationerne til, venner, skole, familie.
Den unge kan karakteriseres ved omsorgssvigtet, krænket, manglende selvværd, selvtillid og ringe identitetsfølelser, dette skal ses ved manglende tillid til voksne eller myndigheder. opvækst uden synderlig voksenkontakt som følge af omsorgssvigtet. Manglende tro på sig selv og abortering af gode/positive erfaringer.

Bostedets aktiviteter omfatter ydelser i form af et botilbud samt socialpædagogisk støtte til unge og evt. dennes familie/nærmeste netværk.

Bostedet bygger på et miljøpædagogisk helhedssyn hvor målgruppen også omfatter:
- Unge der har brug for trygge rammer i en periode af deres liv for, at kunne udvikle sig på et succesfuldt
og personligt niveau.
- Unge der ikke er i stand til at bo hjemme, men stadig har brug for råd og vejledning i hverdagen.
- Unge der er i udslusning fra familiepleje eller Børne/ungetilbud.
- Unge der er i risikogruppen for at blive socialt udstødt.

Eksempler på målgruppens psykiske udfordringer:
De unge kan lide af diagnoser som ADHD, ADD, lavt selvværd, identitetsproblematikker, dependent adfærd, masochistisk adfærd.
Skizofreni, paranoia, infantil autisme i lettere grad.
Bostedet har speciale i angst- og identitets/selvværdsproblematikker.
Bostedet arbejder med Pædagogisk Analyse System ( PAS ) som udrednings- evalueringsmetode. PAS sikre at der arbejdes med den unges ressourcer og styrker på en konstruktiv måde.

I botilbuddet arbejdes der både med adfærdstræning, bostøtte, socialisering, coaching og terapeutiske redskaber.

Efterværn §76

Bostedet tilbyder efterværn for udsatte borgere efter Servicelovens §76

Læs mere udførligt om vores tilbud for denne gruppe på www.efterværn.dk

Fonden Bostedet Broen


Skab udvikling - Giv din borger den bedste start.

Vi sætter fokus på Trivsel - Ressourcer og at komme sikkert i mål!