Fritid/Netværk

Bostedet Broen fokuserer på, at borgeren udfordres og støttes i udviklingen af bæredygtige relationer med andre for at blive selvstændig med veludviklede sociale kompetencer og relationer.

Bostedet støtter den enkelte borger i opbyggelse af eget netværk, så vedkommende bliver integreret i nærmiljøet. Målet er, at borgeren på egen hånd kan gøre brug af f.eks. ungdomsklubber, fritidscenter, sportsklubber, sociale foreninger, biblioteker etc.

Overordnede formål er, at borgeren over tid, bliver selvhjulpen ift. at opsøge sociale fællesskaber, og udvikle kompetencer i at være initiativtager i et godt og brugbart socialt liv med andre.

Fonden Bostedet Broen


Skab udvikling - Giv din borger den bedste start.

Vi sætter fokus på Trivsel - Ressourcer og at komme sikkert i mål!