Ekstra Støtte

Efter en borger er flyttet ind kan der, uanset hvor godt aktørerne har forsøgt at afdække borgerens situation, opstå nye udfordringer, der kan kræve en ekstra indsats i forhold til bostedets faste tilbud.

Opstår en sådan situation, hvor en borger har brug for ekstra individuel støtte for at bostedet kan komme til at arbejde med indfrielse af de mål, bestilleren har sat op for borgerens ophold i bostedet, kan bostedet anmode om ekstra bevilling til støtte, coaching eller terapitimer.

Støtten beregnes altid ud fra timetal og fast pris.

Der er ikke prisforskel på de forskellige ydelser, der udbydes på timebasis.

Timeprisen for 2017 er 385,00 kr.

Priserne også gældende for afregning af ekstratimer i efterværnsarbejdet.

Fonden Bostedet Broen


Skab udvikling - Giv din borger den bedste start.

Vi sætter fokus på Trivsel - Ressourcer og at komme sikkert i mål!