Botilbud

§107 Botilbud

Bostedet Broen henvender sig til borgere fra 18 år – 35 år, som har behov for et struktureret og støttet botilbud. Kendetegnene for målgruppen er, at der er tale om borgere med et nedsat psykisk funktionsniveau, som kan skyldes en række forskelligartede problematikker.

Der kan være tale om borgere, der har brug for trygge rammer i en periode af livet, for at kunne udvikle sig personligt, ikke kan klare sig med et efterværn alene eller som bare ikke er i stand til at bo hjemme, men stadig har brug for råd og vejledning/støtte i hverdagen.

Herudover kan der være tale om borgere, der er i udslusning fra familiepleje,   institution, eller som er i risikogruppen for at blive socialt udstødt, pga. adfærds- og følelsesmæssige udviklingsforstyrrelser som følge af psykosociale vanskeligheder, generel mistrivsel og forskellige angstproblematikker såsom socialangst, agorafobi, generaliseret angst og panikangst.

For at kunne bo i botilbuddet, forudsætter vi, at borgeren til en vis grad er i stand til at oppebære en struktureret hverdag, hvor man jf. den individuelle handleplan, som udarbejdes sammen med borgeren, følger et skemalagt program udenfor huset i dagtimerne. Der er dog ingen krav til hvor mange timer dette program skal indeholde.
Er borgeren for dårlig til at kunne passe et sådan program, vil bestilleren bliver orienteret om dette og der aftales et antal ekstra støttetimer for en periode.

En borger kan også være placeret i botilbuddet med det formål at få træning i, at vedkommende kan bo i beskyttet eller egen bolig.

Der tilbydes individuel behandling i bostedet efter aftale med bestilleren. Bostedet vil ud fra afklaringsindsatsen anbefale, efter en samtale med beboeren, hvilken behandlingsform der vil give det bedste udbytte for borgeren.
Dette pt. dog til en merpris. Behandlingsformerne kan ses under linket Metoder. prisen for de forskellige behandlingsformer er i 2017 koster en time 385,00 kr.

Der tilbydes ikke behandling i forhold til alkohol, og euforiserende stoffer.

Målet med et ophold i Bostedet Broen er, at borgeren på sigt lærer individuelle forebyggende redskaber der styrker borgerens indre styring med det sigte, at hjælpe borgeren ud i egen bolig.

Fonden Bostedet Broen


Skab udvikling - Giv din borger den bedste start.

Vi sætter fokus på Trivsel - Ressourcer og at komme sikkert i mål!