Beboermøder

Når man bor i bostedet Broen er det vigtigt, at hverdagen glider så konfliktløs som muligt. Derfor afholdes der månedlige beboermøder eller oftere, hvis der fra beboerne ytres et ønske herom.

Dette gøres for at sikre beboernes indflydelse på struktur og hverdag generelt. Beboermøderne er også en træning i at fremlægge egne holdninger og tage ansvar for disse.

Der er mødepligt til beboermøderne.

Fonden Bostedet Broen


Skab udvikling - Giv din borger den bedste start.

Vi sætter fokus på Trivsel - Ressourcer og at komme sikkert i mål!