Akutværelse

Bostedet Broen tilbyder borgere, der ikke har en fast postadresse, et midlertidigt ophold mens deres situation afklares. Dette kan gøres af bostedet eller af kommunens egen sagsbehandler.

Læs mere på: www.efterværn.dk

Fonden Bostedet Broen


Skab udvikling - Giv din borger den bedste start.

Vi sætter fokus på Trivsel - Ressourcer og at komme sikkert i mål!