Nlp – Terapi

Bostedet Broen arbejder med NLP (Neuro Lingvistisk Programmering)

NLP er en fantastisk måde at arbejde med sig selv på. NLP er en værktøjskasse som giver borgeren mulighed for at forandre de adfærdsmønstre, overbevisninger og generaliseringer der hæmmer borgeren i sin hverdag.
Bostedet Broen arbejder med borgeren selv og dennes ønske for forandring. Med NLP er det terapeuten der finder de redskaber, der støtter borgeren i at nå sine resultater i en given situation.

Bostedet Broens leder har mere end 15 års erfaring med angstbehandling ved hjælp af NLP-teknikker. Erfaringerne er så gode, at han har udgiver bogen ”Din angst og mig” som er en selvhjælpsbog, der introducerer læseren i træning og forebyggelsesredskaber i angstbehandling.

Fonden Bostedet Broen


Skab udvikling - Giv din borger den bedste start.

Vi sætter fokus på Trivsel - Ressourcer og at komme sikkert i mål!