KRAP

KRAP (Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik) er en pædagogisk metode, der bygger på en bred vifte af teorier, fra bl.a. de kognitive behandlingsformer, den positive psykologi herunder A.I. Appreciative Inquiry, systemisk- og narrativ psykologi, almen udviklingspsykologi, der bidrager med viden om beskyttelses- og risikofaktorers betydning for et menneskes personlighedsdannelse og hverdagshandlinger. Ligeledes bygger KRAP på viden fra organisationspsykologien om, hvad der fremmer trivsel og arbejdsglæde.
KRAP tager udgangspunkt i, at alle mennesker har mere eller mindre tydelige dannelsesidealer og værdiforestillinger om, hvordan vi oplever og skaber relationer, trivsel, glæde, kreativitet og motivation. Så vi får en oplevelse af sammenhæng, betydning og mening.
KRAP er en konkret metode til at blive bevidst om betydningen af, at gøre det man siger, man vil gøre og følge op på om det gik godt på en positiv og anerkendende måde. Altså at skabe en forandring der gør en forskel. KRAP er udbredt inden for den pædagogiske verden og til dels i det psykiatriske behandlingssystem. Metoden bruges også internt i private firmaer og organisationer.

Kognitiv vil sige, at vores individuelle måde at fortolke og vurdere en situation på afhænger af, hvilke tanker, følelser og sanser, der aktiveres. Dette motiverer så vores handlinger. Ofte har to mennesker vidt forskellige opfattelser af den samme her og nu situation, afhængigt af erfaringer og tidligere oplevelser, samt hvilke forventninger vi har fremadrettet.

Ressourcefokuseret handler om, at alle mennesker indeholder ressourcer. Al adfærd og måder at være sammen med andre mennesker på handler om, at vi dybest set altid gør det bedste vi kan i en given situation, med de mennesker og de udfoldelsesmuligheder, der er til stede. Velvidende at ikke alle strategier er hensigtsmæssige, hverken på kort eller lang sigt, så ses de som værende ’det bedste bud’.

Anerkendende betyder, at vi må vise interesse for at kende noget til det andet menneske, for at vi kan møde vedkommende og validere det netop der, hvor vedkommende er i sit liv. Anerkendelse af sig selv er fundamentet for, at vi kan indgå i anerkendende relationer til andre. At blive mødt med anerkendelse er forudsætningen for dannelsen af et sundt selvværd, interesse for andre mennesker og tillid til, at man selv og andre er betydningsfulde.

Pædagogik er relateret til praksis. Det er en pædagogisk metode, der kan anvendes i processen med at gøre en hensigt til handling.

Fonden Bostedet Broen


Skab udvikling - Giv din borger den bedste start.

Vi sætter fokus på Trivsel - Ressourcer og at komme sikkert i mål!