Afklaringsindsatsen


Generel tilgang til metode og mødet mellem pædagog og borger.

Afklaringsindsatsen

Strategi for indsatsmål:
Bostedet lægger en overordnet strategi med indsatsmål for, hvordan målene i VUM bedst muligt nås. Der tages udgangspunkt i borgerens aktuelle behov/situation og bestillingen fra kommunen.

Afklaringsindsats:
Bostedets afklaringsindsats udarbejdes efter retningslinjerne i ICS metoden, dette for at sikre inddragelse af både borgeren selv og dennes livssituation. Forældre tages med i betragtning når der skal skabes et overblik over det aktuelle behov og situation.

Observering/afklaring/handleplan:
Pædagogen foretager – i mødet med borgeren - en afklaring af, hvor borgerens kompetencer/begrænsninger ligger. Dette sker ud fra uddannelse og anden baggrundshistorik. Pædagogen vurderer herudfra hvor/hvordan borgeren bedst muligt kompenseres/nås, for at opgaven løses. Borgeren inddrages i opgaveløsningen. Pædagogen udarbejder en pædagogisk handleplan for borgeren, som beskriver kompetencer, ressourcer og begrænsninger/udfordringer.

Hertil anvendes redskabet PAS ( Pædagogisk Analyse System).

Inddragelse:
Pædagogen vil til enhver tid inddrage borgeren i opgaveløsningen for at fastholde borgerens evne og ejerskab til at tage ansvar for eget liv.

Netværk/samarbejde på tværs:
Pædagogen sikrer og indgår altid i et tværgående samarbejde med relevante fagpersoner / grupper/områder samt evt. borgerens forældre/pårørende og /eller andre personer, der har betydning for, at den pædagogiske opgave kan blive løst så tilfredsstillende som muligt for borgeren.

Situationsbestemt vejledning:
Pædagogens støtte bygger på en situationsbestemt vurdering af borgerens funktionsevne/situation.

Med hvilken verbal og fysisk tilgang når pædagogen bedst ind til borgeren.

Både overordnet (hvilken tilgang virker generelt bedst over for borgeren, metode) og situationsbestemt (hvilken tilgang virker bedst over for borgeren her og nu, metode).

Metodevalget findes i de metoder bostedet anvender i praksis.

Afklaringsindsatsen er også måden hvorpå personalet vurderer behov for mere end kun valg af pædagogiske tilgange, Generelle arbejdsmetoder og teorier.

Det kan være, at der vurderes behov for ekstra støtte i form af coaching eller terapi i en periode.

Læs mere om ekstra støtte under Tilbud.

Fonden Bostedet Broen


Skab udvikling - Giv din borger den bedste start.

Vi sætter fokus på Trivsel - Ressourcer og at komme sikkert i mål!