PAS – Pædagogisk Analyse System

 

PAS (Pædagogisk Analyse System)
Alle nye beboere gennemgår en PAS udredning uden merpris, udredningen bliver grundlaget for den plan der ligges til at hjælpe og støtte den unge i at nå sine mål.

PAS er et neuropædagogisk redskab til udredning, der leder efter mønstre i den unges måde at løse opgaver på. Systemet er udviklet for at finde potentialer og forudsætninger for læring, det vil sige, at dette system er optaget af at identificere, hvad den unge kan eller kan med hjælp/støtte og kun i mindre grad, hvad den unge ikke kan. 

PAS er et pædagogisk redskab, der giver alle faggrupper der har fokus på pædagogik, mulighed for at lave forudsætningsanalyser med tilsvarende pædagogik. 
   

Fonden Bostedet Broen


Skab udvikling – Giv din borger den bedste start.

Vi sætter fokus på Trivsel – Ressourcer og at komme sikkert i mål!