§ 66 stk.1 nr. 5

Bostedet er godkendt til at modtage unge fra 15 år og op efter.

Tilbuddet til unge fra 15 år retter sig hoved saligt mod normaltbegavede og lettere retarderede unge, som kan lide af forskellige følelsesmæssige, psykiske og adfærdsprægede vanskeligheder, der ses i relationerne til, venner, skole, familie.

Den unge kan karakteriseres ved omsorgssvigtet, krænket, manglende selvværd, selvtillid og ringe identitetsfølelser, dette skal ses ved manglende tillid til voksne eller myndigheder. opvækst uden synderlig voksenkontakt som følge af omsorgssvigtet. Manglende tro på sig selv og abortering af gode/positive erfaringer.

 

Bostedets aktiviteter omfatter ydelser i form af et botilbud samt socialpædagogisk støtte til unge og evt. dennes familie/nærmeste netværk.

 

Bostedet bygger på et miljøpædagogisk helhedssyn hvor målgruppen også omfatter:

  • Unge der har brug for trygge rammer i en periode af deres liv for, at kunne udvikle sig på et succesfuldt og personligt niveau.
  • Unge der ikke er i stand til at bo hjemme, men stadig har brug for råd og vejledning i hverdagen.
  • Unge der er i udslusning fra familiepleje eller Børne/ungetilbud.
  • Unge der er i risikogruppen for at blive socialt udstødt.

Eksempler på målgruppens psykiske udfordringer:

De unge kan lide af diagnoser som ADHD, ADD, lavt selvværd, identitesproblematikker, dependent adfærd, masochistisk adfærd, skizofreni, paranoia, infantil autisme i lettere grad.
Bostedet har speciale i angst- og identitets/selvværdssproblematikker.
Bostedet arbejder med Pædagogisk Analyse System (PAS) som udrednings- evalueringsmetode. PAS sikrer at der arbejdes med den unges ressourcer og styrker på en konstruktiv måde.

Bostedet udarbejder altid, sammen med den unge, en PAS (Pædagogisk Analyse System) udredning som skal danne grundlag for det fremadrettede arbejde. 

Bostedet forelægger sagsbehandleren resultatet på et statusmøde 3 måneder efter at den unge er flyttet ind i bostedet. 

Indskrivningsproceduren er den sammen som for § 107.

Fonden Bostedet Broen


Skab udvikling – Giv din borger den bedste start.

Vi sætter fokus på Trivsel – Ressourcer og at komme sikkert i mål!