§ 66 stk.1 nr. 5

Bostedet er godkendt til at modtage unge fra 15 år og op efter.

Bostedet udarbejder altid, sammen med den unge, en PAS (Pædagogisk Analyse System) udredning som skal danne grundlag for det fremadrettede arbejde. 

Bostedet forelægger sagsbehandleren resultatet på et statusmøde 3 måneder efter at den unge er flyttet ind i bostedet. 

Indskrivningsproceduren er den sammen som for § 107.

   

Fonden Bostedet Broen


Skab udvikling – Giv din borger den bedste start.

Vi sætter fokus på Trivsel – Ressourcer og at komme sikkert i mål!