Praktiske gøremål

Praktiske gøremål vil der være nogle opgaver beboeren skal løse alene eller med støtte. Nogle kan være fælles og sammen med andre.

opgaverne består i rengøring af eget værelse.  Værelset skal altid være rengjort fredage inden man går på weekend eller får weekendgæster. Rengøringen på værelset skal godkendes af en af bostedets pædagoger.

Andre gøremål er fællesarealer og udendørsområder. Her kan man vælge ude eller inde. Man hjælpes ad med de opgaver der ligger her.
Disse godkendes af tovholderen på opgaverne, oftest en af bostedets ansatte.

Fonden Bostedet Broen


Skab udvikling - Giv din borger den bedste start.

Vi sætter fokus på Trivsel - Ressourcer og at komme sikkert i mål!