Husregler

 1. Alle spiser aftensmad sammen i huset, også eventuelle gæster - Der må gerne spises ude af huset med venner, kærester etc. hvis dette varsles senest kl. 15.00 samme dag.
 2. Bordskik – man sidder 15 -20 minutter ved bordet, alt efter om alle er færdige med at spise. Ingen mobiltelefoner ved bordet mens der spises. Kun pædagogen må have vagttelefonen inden for rækkevidde.
 3. Der skal være ro i huset senest kl. 22.00 i hverdagene. J.fr.punkt. 7 Alle tilstræber at gå til ro kl. 23.00.
 4. Man må gerne sove ude eller have en ven af samme køn eller fast kæreste overnattende 1 gang om ugen, selvom man har noget man skal op til næste dag. Personen skal forlade bostedet sammen med beboeren. Dog senest kl. 08.00. Gælder også weekender. Lederen/vagten har vetoret mod overnatninger.
 5. Man går kun en person på badeværelserne af gangen. Såfremt dette ikke overholdes af gæster, bortvises de.
 6. Beboerne må have en overnattende gæst i weekenderne, af samme køn, hvis man ikke officiel er kærester, kan disse ikke overnatte, samme regler gælder i ferierne. Se punkt. 4.
 7. Besøgende fra mandag - søndag aften skal gå senest til kl. 22.00. eller iflg. aftale med lederen/pædagogen. J.fr. punkt. 4.
 8. Service bringes ned/over og sættes i opvaskeren efter endt brug (max 1 timer efter brug).
 9. Beboermøderne holdes efter behov dog minimum 1 gang om måneden, medmindre min. 1 beboer ønsker et møde midtvejs. Dette skal varsles fredagen ugen før.
 10. Rengøringen fordeles efter behov og antal beboere – værelser og fællesarealerne skal alle være rengjorte fredage inden man går på weekend. Medmindre der foreligger en konkret aftale med pædagogerne.
 11. Der må ikke forefindes eller drikkes alkohol herunder øl og spiritus i huset. Kun med ledelsens tilladelse må dette indtages i huset.

Fonden Bostedet Broen


Skab udvikling - Giv din borger den bedste start.

Vi sætter fokus på Trivsel - Ressourcer og at komme sikkert i mål!