Samarbejdspartnere

Vore samarbejdspartnere er aktører, som har en borger placeret i huset, eller har anden relevant relation til huset eks. forældre, familie, fitnesscenter, svømmehal og klubber uddannelsesinstitutioner eksempelvis STU vejledere, EGU vejleder m.fl .

Vi er meget ambitiøse omkring vores bosted, og derfor vægter, vi et godt samarbejde med de relevante sagsbehandlere m.fl., højt. Vi søger altid at imødekomme evt. særønsker og behov, hvis der skulle være sådanne.

Samarbejdet med kommunerne
Vi tilstræber, at sikre, at en bestiller er ajourført ved at udarbejde en situationsrapport om den enkelte beboer ca. hver 4 -6 uge
hertil en mere udførlig hver 3 - 6. måned i forbindelse med et statusmøde.
Se endvidere under menupunktet: Til Sagsbehandler .

Familie relationer og traditioner
Pårørende, søges efter beboerens ønske inddraget i beboerens forløb. Såfremt en pårørende i direkte linje ønsker at overvære bestyrelsesmøder mm. kan dette arrangeres, såfremt bestyrelse og ledelse orienteres om dette ønske.

Der arrangeres aften/eftermiddage (varighed ca. 3 timer) som tilbagevendende traditioner.
En gang om sommeren med grill og en gang ved juletid, hvor de pårørende kan møde husets øvrige beboere, medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer og sagsbehandlere etc. Dette giver de pårørende mulighed for at hilse på de mennesker,  borgeren er i samspil med i  hverdagen.

Bostedet er meget opmærksom på netværk og relationsdannelser. Det er derfor tilladt at have en gæst til overnatning 2 nætter i weekenderne eller 1 gang i hverdagene.

Se yderligere under menupunktet Hverdagen .

 

Fonden Bostedet Broen


Skab udvikling - Giv din borger den bedste start.

Vi sætter fokus på Trivsel - Ressourcer og at komme sikkert i mål!