Frivillig

Bostedet arbejder gerne sammen med frivillige idet bostedet tror på, at rollemodeller kan gøre en forskel i hverdagen.
Det at have en at støtte sig til, lære af og iagttage, hjælper ofte en som føler sig usikker til, i smug, at kunne affotografere hvorledes man kan gøre i forskellige situationer.

En frivillig kan også ses op til, som en bevidst eller ubevidst mentor af beboeren.

En frivillig kan være ens fortrolige, en som ikke er en del af "systemet"

Kontakt leder Paul Erik Planitzer på tlf. 52507366 for mere info.

Fonden Bostedet Broen


Skab udvikling - Giv din borger den bedste start.

Vi sætter fokus på Trivsel - Ressourcer og at komme sikkert i mål!