Forside

Fonden Bostedet Broen


Vores Bosted tager sit afsæt i Miljøpædagogiske tilgange, hvor der arbejdes med anerkendelse af den enkeltes model af verden  og med en konstruktiv dialog i hverdagens trivsel.

Bostedet er godkendt til § 107 og § 66.stk. 1 nr. 5 samt efterværn §76. 
Aldersgruppen for  § 107  18 - 35 år
Aldersgruppen for §   66   15 - 23 år.  
Bostedet har plads til 7 borgere.

§107 :
Borgerne har behov for støtte i hverdagen, og bor i bostedet med henblik på, at komme i egen forsørgelse, at optimere selvfølelsen og de personlige kompetencer, samt generelt øget livskvalitet ved indre styring.

§66 stk. 1 nr. 5
Målgruppen er normaltbegavede unge, som kan lide af forskellige følelsesmæssige, psykiske og adfærdsprægede vanskeligheder, der ses i relationerne til venner, skole, familie mm..
Den unge kan karakteriseres ved omsorgssvigtet, krænket, manglende selvværd, selvtillid og ringe identitetsfølelser, dette skan ses ved manglende tillid til voksne eller myndigheder. opvækst uden synderlig voksenkontakt som følge af omsorgssvigtet. Manglende tro på sig selv og abortering af gode/positive erfaringer. 

Bostedet og efterværnet er døgnbemandet.
​I praksis betyder dette, at borgeren altid kan træffe en medarbejder i huset eller på vagttelefonen.

PAS (Pædagogisk Analyse System)
Alle nye beboere gennemgår en PAS udredning uden merpris, udredningen bliver grundlaget for den plan der ligges til at hjælpe og støtte den unge i at nå sine mål.

Bostedet har ved flytningen fra Vejen by vundet store fordele i form af, større havearealer, aktivitetsrum og pejsestue hvor vi nu hygger og spiller billard med hinanden. Arbejdsmiljøet er blevet meget mere behageligt og beboerne trives i større grad i de nye omgivelser.

Bostedet er beliggende centralt i Askov, 1,5 km fra fritidscenter og 2,5 km til Vejen by. Der  kører bybus med forbindelse til centrum lige ved døren og 3 minutter til nærmeste supermarked.

MAFADP Logo

Fonden Bostedet Broen


Skab udvikling - Giv din borger den bedste start.

Vi sætter fokus på Trivsel - Ressourcer og at komme sikkert i mål!